skip to Main Content

گروه در آی گپ وب

در برنامه پیام رسان آی گپ می توانید از طریق گزینه ایجاد گروه جدید، گروه بسازید و آنها را مدیریت و کنترل نمایید. در نسخه وب آی گپ، ایجاد گروه خصوصی و عمومی هر دو امکان پذیر است و می توان با ساخت گروه خصوصی با دوستان خود گپ بزنید و یا از طریق گروه عمومی هم با دوستان خود و هم با اعضای جدید و ناشناس آشنا شده و گفت وگو کنید.
Back To Top
×Close search
جستجو