skip to Main Content

ساختن گروه خصوصی در نسخه اندروید آی گپ

در نسخه اندروید آی گپ مانند سایر نرم افزارهای پیام رسان می توانید با انتخاب مخاطبین مورد نظرتان که خود شما آنها را به عنوان اعضا به گروه اضافه کرده اید، فضایی مجازی ولی دوستانه داشته باشید و آن را گروه خصوصی بنامید.

ساختن گروه آی گپ تحت وب

اگر از برنامه پیام رسان آی گپ تحت نسخه وب استفاده می کنید می توانید بجز داشتن چت های خصوصی، چت های گروهی نیز داشته باشید. برای این کار تنها کافی است با انتخاب ساختن گروه جدید و تعیین عکس و نام مناسب برای گروه مخاطبین دلخواهتان را برگزینید و گفتمانی گروهی داشته باشید.
Back To Top
×Close search
جستجو