بستن جلسات فعال در نسخه اندروید آی گپ

مشاهده لیست جلسات فعال

اپلیکیشن آی گپ در سیستم عامل های  دیگر نیز قابل استفاده بوده و این امکان به کاربر داده شده تا با دستگاه هایی نظیر تبلت و رایانه نیز به حساب کاربری خود متصل شود.

برای مشاهده دستگاه های متصل به حساب کاربری تان وارد بخش تنظیمات شوید. در قسمت “حریم خصوصی و امنیت” گزینه ی ” امنیت” به چشم میخورد که با لمس کردن آن میتوانید دستگاه های متصل را بررسی نمایید.

در بخش  جلسات فعال میتوان اطلاعات مربوط به اتصال دستگاه های دیگر را مشاهده نمود. این اطلاعات شامل اسم و نوع دستگاه، کشور، زمان اولین اتصال به حساب کاربری و IP میباشد.

اگر از دستگاه های دیگر اتصالی به حساب کاربری جاری برقرار شده باشد، در بخش  ” جلسات فعال” قابل ملاحظه میباشند. درصورتیکه کاربر خواهان عدم دسترسی هریک از این دستگاه ها به حساب کاربری اش باشد، میتواند با لمس کردن آن جلسه و سپس تایید در قسمت پیغام اطمینان مانع از اتصال دوباره و دسترسی آن دستگاه به حساب خود شود.

 

دیدن لیست جلسات حاضر در نسخه وب آی گپ

مشاهده لیست جلسات فعال

اپلیکیشن آی گپ در سیستم عامل های  دیگر نیز قابل استفاده بوده و این امکان به کاربر داده شده تا با دستگاه هایی نظیر تبلت و رایانه نیز به حساب کاربری خود متصل شود.

برای مشاهده دستگاه های متصل به حساب کاربری تان وارد بخش تنظیمات شوید. در قسمت “حریم خصوصی و امنیت”  گزینه ی ” جلسات فعال” به چشم میخورد که با کلیک کردن بر روی آن میتوانید دستگاه های متصل را بررسی نمایید.

در بخش ” جلسه ی فعلی”  اطلاعات مربوط به وسیله ای که کاربر دردست دارد و درحال استفاده از آن می باشد را میتوان مشاهده نمود. اطلاعاتی نظیر اسم و نوع دستگاه، کشور، زمان اولین اتصال به حساب کاربری و IP.

در بخش  “بستن همه جلسات” میتوان اطلاعات مربوط به اتصال دستگاه های دیگر را مشاهده نمود. این اطلاعات شامل اسم و نوع دستگاه، کشور، زمان اولین اتصال به حساب کاربری و IP میباشد.

چک کردن و بررسی سایر جلسات فعال به کاربر این امکان را می دهد که در صورتی که دستگاه یا فرد دیگری از حساب کاربری وی استفاده می کند و به نحوی به اطلاعات شخصی و کاربری او دسترسی دارد، فعالیتش متوقف شود و در حقیقت با استفاده از گزینه بستن و یا بستن همه جلسات دسترسی یکی ازز  دستگاه ها و یا تمامی دستگاه ها قطع شود.

دیدن لیست جلسات حاضر در نسخه اندروید

مشاهده لیست جلسات فعال در آی گپ 

اپلیکیشن آی گپ در سیستم عامل های  دیگر نیز قابل استفاده بوده و این امکان به کاربر داده شده تا با دستگاه هایی نظیر تبلت و رایانه نیز به حساب کاربری خود متصل شود.

برای مشاهده دستگاه های متصل به حساب کاربری تان وارد بخش تنظیمات شوید. در قسمت “حریم خصوصی و امنیت” گزینه ی ” امنیت” به چشم میخورد که با لمس کردن آن میتوانید دستگاه های متصل را بررسی نمایید.

در بخش ” جلسهٔ فعلی”  اطلاعات مربوط به وسیله ای که کاربر دردست دارد و درحال استفاده از آن می باشد را میتوان مشاهده نمود. اطلاعاتی نظیر اسم و نوع دستگاه، کشور، زمان اولین اتصال به حساب کاربری و IP.

در بخش  جلسات فعال میتوان اطلاعات مربوط به اتصال دستگاه های دیگر را مشاهده نمود. این اطلاعات شامل اسم و نوع دستگاه، کشور، زمان اولین اتصال به حساب کاربری و IP میباشد.

چک کردن و بررسی سایر جلسات فعال به کاربر این امکان را می دهد که در صورتی که دستگاه یا فرد دیگری از حساب کاربری وی استفاده می کند و به نحوی به اطلاعات شخصی و کاربری او دسترسی دارد، فعالیتش متوقف شود و در حقیقت با استفاده از گزینه پایان و یا بستن تمامی جلسات دیگر دسترسی یکی از دستگاه ها و یا تمامی دستگاه ها قطع شود.