skip to Main Content

حریم خصوصی و مسدود کردن مخاطبان در نسخه اندروید آیگپ

در نسخهٔ اندروید آی گپ می توانید بخش های مختلف از جمله امنیت و حریم خصوصی را تنظیم کنید. این بخش خود شامل قسمتهای امنیتی و مرتبط با حریم خصوصی شما می شود که توسط آن حتی می توانید تعیین کنید چه کسانی قادر به برقراری ارتباط با شما در آی گپ هستند و یا قطع ارتباط پیشین مخاطبان را از بین ببرید.
Back To Top
×Close search
جستجو