skip to Main Content

پاکسازی چت روم ها در آی گپ

در برنامه کاربردی آی گپ می توانید با استفاده از دکمه پاکسازی چت روم آن را بطور موقتی از روی دستگاه خود پاک کنید. برای این کار کافی است در منو چت گزینه "پاکسازی چت روم" را لمس کنید. توجه کنید با ورود به برنامه از طریق دستگاهی دیگر چت روم پاک شده بار دیگر نمایان خواهد شد. این کار تنها برای باز کردن حجمی هرچند ناچیز برای حافظه دستگاهتان می باشد.
Back To Top
×Close search
جستجو