skip to Main Content

پاکسازی حافظه نهان در آی گپ

حجم استفاده شدهٔ حافظهٔ نهان هر دستگاه را می توانید با عملیات پاکسازی به صفر رسانده و در حقیقت از هنگ کردن و کندی سرعت دریافت و ارائه اطلاعات جلوگیری کنید. کما اینکه در زمان دیگری با دسترسی به فضاهای مختلف (کانالها، گروه ها و غیره) در برنامه آی گپ می توانید عکسها، فیلم ها و اسناد دیگر خود را بار دیگر مشاهده نمایید.
Back To Top
×Close search
جستجو