تبدیل کانال عمومی به خصوصی در نسخه وب

برروی نوار بالایی کانال خود که نام کانال نوشته شده است کلیک کنید تا وارد صفحه ی منو شوید.

گزینه ی تغییر نوع را مشاهده می کنید آن را انتخاب نمایید صفحه ی باز شده کانال عمومی و شناسه ی کاربری را به ما نمایش می دهد.

برای تبدیل به کانال خصوصی این گزینه را در حالت انتخاب قرار دهید و تایید را بزنید تا کانال عمومی شما به کانال خصوصی تبدیل شود.

نحوه ی خصوصی کردن گروه عمومی در اندروید آی گپ

برای این کار باید بر روی نوار بالایی که نام گروه نوشته شده است کلیک کنیم تا صفحه ی منو که مربوط به تنظیمات گروه عمومی ما است نمایش داده شود.

در گوشه ی بالا سمت راست صفحه آیکون سه نقطه را مشاهده می کنید با کلیک روی آن دو گزینه نمایش داده می شود ،گزینه دوم تبدیل به گروه خصوصی را انتخاب کنید تا صفحه ای برای اطمینان از خصوصی سازی گروهتان نمایش داده شود.

با انتخاب گزینه تایید وارد صفحه گروه می شوید که نام شما به عنوان سازنده، اعضای اضافه شده به گروه و نیز تبدیل شدن آن به یک گروه خصوصی نمایانگر خواهد شد.

 

 

تبدیل کانال عمومی به خصوصی در نسخه اندروید آی گپ

برای این کار باید بر روی نوار بالایی که نام کانال نوشته شده است کلیک کنیم تا صفحه ی منو که مربوط به تنظیمات کانال عمومی ما است نمایش داده شود.

در گوشه ی بالا سمت راست صفحه آیکون سه نقطه را مشاهده می کنید با کلیک روی آن گزینه ای به نام تبدیل به کانال خصوصی نمایش داده می شود آن را انتخاب نمایید تا پیام تایید برای شما به نمایش در آید.

در صورت اطمینان از تبدیل کانال عمومی خود به خصوصی تایید را انتخاب نمایید تا کانال شما به خصوصی تبدیل گردد.