skip to Main Content

بروزرسانی سیاست حریم خصوصی و قوانین آی گپ

در مرداد ماه ۹۶ تمامی مباحث مربوط به استانداردها و قوانین آی گپ و نیز سیاست گذاری حریم خصوصی در آی گپ بروزرسانی شد. کاربران بایستی این مبحث رو در فواصل کوتاه مطالعه کرده تا از آخرین تغییرات آن مطلع گردند.
Back To Top
×Close search
جستجو