skip to Main Content

بستن جلسات فعال در نسخه اندروید آیگپ

در بخش های مختلف اندروید آی گپ می توان تنظیمات مختلفی انجام داد. تنظیمات امنیت و حریم خصوصی شما بسیار مهم است و باید هر لحظه آن را چک کنید. بررسی امنیت و حریم خصوصی حساب کاربری ممکن است اتصال دستگاه های دیگر به حساب کاربری شما را نشان دهد که در صورت مشاهده چنین چیزی باید هر چه سریعتر اتصال یا اتصالات را قطع کنید و از اطلاعات شخصی تان محافظت نمایید.

دیدن لیست جلسات حاضر در نسخه اندروید

چک کردن و بررسی سایر جلسات فعال به کاربر این امکان را می دهد که در صورتی که دستگاه یا فرد دیگری از حساب کاربری وی استفاده می کند و به نحوی به اطلاعات شخصی و کاربری او دسترسی دارد، فعالیتش متوقف شود و در حقیقت با استفاده از گزینه پایان و یا بستن تمامی جلسات دیگر دسترسی یکی از دستگاه ها و یا تمامی دستگاه ها قطع شود.
Back To Top
×Close search
جستجو