skip to Main Content

تبدیل کانال خصوصی به عمومی در نسخه وب

در نسخه وب آی گپ نه تنها می توانید نوع کانال را انتخاب کنید یا به خصوصی تبدیل کنید، بلکه می توانید نوع آن را از خصوصی به عمومی نیز تغییر دهید. در کانال های عمومی دیگر لازم نیست اعضا را شما انتخاب و به کانال اضافه کنید، همین که کاربران شناسه کاربری شما را داشته باشند می توانند به راحتی وارد کانال شده و به آن بپیوندند.

تبدیل گروه خصوصی به گروه عمومی در وب

در برنامه پیام رسان آی گپ می توانید در کنار داشتن هر یک از گروه های خصوصی و یا عمومی، هر کدام را به دیگری تبدیل کرده و امکانات تازه و موجود در آن استفاده کنید. فراموش نکنید که برای داشتن یک گروه عمومی باید در ابتدا گروهی خصوصی ایجاد کرده باشید. اکنون با تبدیل آن به گروه عمومی و اضافه کردن اعضای بیشتر با افراد جدیدتری نیز آشنا شوید.
Back To Top
×Close search
جستجو