skip to Main Content

بستن جلسات فعال در نسخهٔ وب آیگپ

در بخش های مختلف نسخهٔ وبِ آی گپ، می توان تنظیمات مختلفی انجام داد. تنظیمات امنیت و حریم خصوصی شما بسیار مهم است و باید هر لحظه آن را چک کنید. بررسی امنیت و حریم خصوصی حساب کاربری ممکن است اتصال دستگاه های دیگر به حساب کاربری شما را نشان دهد که در صورت مشاهده چنین چیزی باید هر چه سریعتر اتصال یا اتصالات را قطع کرده و از اطلاعات شخصی تان محافظت نمایید.

دیدن لیست جلسات حاضر در نسخه وب آیگپ

در نسخه وب آی گپ چک کردن و بررسی سایر جلسات فعال به کاربر این امکان را می دهد که در صورتی که دستگاه یا فرد دیگری از حساب کاربری وی استفاده می کند و به نحوی به اطلاعات شخصی و کاربری او دسترسی دارد، فعالیتش متوقف شود و در حقیقت با استفاده از گزینه بستن و یا بستن همه جلسات دسترسی یکی از دستگاه ها و یا تمامی دستگاه ها قطع شود.
Back To Top
×Close search
جستجو