skip to Main Content

ساخت کانال عمومی و خصوصی در نسخه وب آی گپ

در نسخه وب آی گپ مانند نسخ دیگر می توانید از قابلیت های بی نظیر این برنامه پیام رسان استفاده کرده و بهره ببرید. یکی از این قابلیت ها داشتن اتاق های اطلاع رسانی مانند کانال است که می توان از آنها یا بصورت عمومی و یا بصورت خصوصی استفاده کرد. فراموش نکنید نام کانال برای هر دو نوع آن الزامی است اما شناسه کاربری تنها برای کانال عمومی ضرورت دارد.

ساختن گروه در نسخه اندروید آی گپ

در برنامه آی گپ در نسخه اندروید می توانید به جز چت خصوصی با یکی از مخاطبین، چت گروهی با چندین مخاطب هم داشته باشید. برای این کار کافی است با ساخت گروه از قسمت تنظیمات و تعیین نام و تصویری برای گروه، مخاطبین مورد نظر خود را اضافه کرده و گپ و گفتی گروهی داشته باشید.
Back To Top
×Close search
جستجو