skip to Main Content

گزارش تخلف آیگپ در نسخه وب

در آخرین بروزرسانی آی گپ می توانید در صورت مواجهه با محتوای غیرقانونی و ناهنجار، تخلف کاربر، پیام، گروه عمومی یا کانال عمومی را با انتخاب علت مناسب آن گزارش دهید.

پین (میخ کردن) اتاق گفتگو در بالا در آیگپ

در صورتیکه بخواهید در آی گپ اتاق گفتگویی که بیشتر از سایرین برایتان حائز اهمیت است همیشه در دسترس داشته باشید می توانید با میخ کردن یا پین کردن آن در بالای صفحهٔ اصلی، هر لحظه که بخواهید آن را در دسترس خود داشته باشید.
Back To Top
×Close search
جستجو