skip to Main Content

تبدیل کانال خصوصی به عمومی در اندروید

در نرم افزار آی گپ می توانید کانال های خصوصی و یا عمومی داشته باشید. اگر از کانال خصوصی خود خسته شده اید و می خواهید به جز مخاطبینی که می ت.انید به کانالتان اضافه کنید، اعضای دیگری از میان عموم کاربران آی گپ خودشان کانال شما را بیایند و از اطلاعات موجود در آن استفاده کنند، به راحتی کانال خصوصی فعلی را به کانالی عمومی تبدیل کنید تا اعضای بیشتری کانال شما را دنبال کنند.
Back To Top
×Close search
جستجو