skip to Main Content

ساختن گروه در نسخه اندروید آی گپ

در برنامه آی گپ در نسخه اندروید می توانید به جز چت خصوصی با یکی از مخاطبین، چت گروهی با چندین مخاطب هم داشته باشید. برای این کار کافی است با ساخت گروه از قسمت تنظیمات و تعیین نام و تصویری برای گروه، مخاطبین مورد نظر خود را اضافه کرده و گپ و گفتی گروهی داشته باشید.
Back To Top
×Close search
جستجو