skip to Main Content

تخریب یا حذف دائمی حساب کاربری آی گپ در اندروید

در نسخه اندروید آی گپ، به جز گزینه خروج که در واقع فعالیت نداشتن موقتی نام دارد، گزینه دیگری با نام حذف حساب کاربری وجود دارد که با انتخاب آن، حساب کاربری شما بطور دائم حذف خواهد شد. با انتخاب این گزینه و نهایی کردن تخریب حساب کاربری به کد تخریب نیاز دارید که پس از تأیید تصمیم خود از حذف آن، کد تخریب در نسخه اندروید بطور خودکار برای حساب شما ارسال خواهد شد حساب کاربری تان بطور دائم حذف می شود.
Back To Top
×Close search
جستجو