skip to Main Content

وضعیت ارسال و دیده شدن پیام ها در آیگپ

در پیام رسان آی گپ هر لحظه می توانید از وضعیت ارسالی، دریافتی و یا دیده شدن پیام خود به مخاطب مطلع گردید. در این برنامهٔ کاربردی پیام شما در هر قالبی که باشد پس از ارسال شدن در یک قاب قرار می گیرد. در پایین قاب نزدیک به زمان ارسال آن تیک یا تیکهایی با دو رنگ مختلف به چشم می آید که هر کدام از آنها معنای مجزایی دارد.
Back To Top
×Close search
جستجو