skip to Main Content

ارسال لینک دعوت گروه عمومی برای اعضای گروه خصوصی در وب آی گپ

در نسخه وب آی گپ می توانید گروه های خصوصی و یا عمومی داشته باشید. در این میان اگر مایل هستید که اعضای گروه خصوصی تان هم به گروه عمومی اضافه شوند، می توانید با استفاده از لینک دعوت یا همان نام کاربری گروه و نشانه @ در ابتدای آن، نام گروه عمومی را در گروه خصوصی خود تایپ کرده و ارسال نمایید که اعضای گروه خصوصی با کلیک بر روی آن بتوانند به عنوان اعضای جدید به راحتی وارد گروه عمومی شوند.
Back To Top
×Close search
جستجو