skip to Main Content

تنظیمات بخش چند رسانه ای در اندروید آیگپ

در نسخه اندروید آی گپ می توانید در بخش تنظیمات به قسمت چندرسانه ای دست پیدا کنید. چند رسانه ای در واقع تنظیمات مربوط به ارسال و دریافت فایل هایی به جز متن است مانند فیلم و تصویر. در این قسمت شما می توانید قابلیت های بسیاری را در این باره بررسی کرده و متناسب با نیاز خود آنها را ارسال نمایید.
Back To Top
×Close search
جستجو