skip to Main Content

آی گپ؛ نام، نشان و رنگ

آی گپ برنامه ای پیام رسان و طراحی شده برای عموم افراد در سراسر جهان است که توسط متخصصان برنامه نویس ایرانی طراحی و در اختیار مردم قرار گرفته است. این برنامه همانند هر طرح دیگری هم دارای لوگو یا نشان طرح است و هم چند رنگ را به خود اختصاص داده است. در این میان حتی انتخاب این نام یعنی "آی گپ" به نوبه ی خود عللی را دربرمیگیرد.
Back To Top
×Close search
جستجو