skip to Main Content
طوبای عفاف

شناسه: tuoba

درباره: فضائل انسانی که عطش هر جان بیداری در سراسر گیتی را برطرف کرده و نقشه راه زندگی را در اختیار جان های آزاد اندیش قرار می دهدو هر روز هفته، موضوعی درباره ی زیبایی فضایل انسانی، عفاف، ایمان به خدا و راههای بهترزندگی کردن را برای مخاطبین و به فراخور نیازشان مطرح می کند.

لینک عضویت: https://profile.igap.net/tuoba

Back To Top
×Close search
جستجو