skip to Main Content

بازتاب راه اندازی قابلیت تماس صوتی آی گپ در مجلهٔ خبری Financial Tribune

با توجه به اینکه طبق اخبار منتشر شدهٔ پیشین مبنی بر راه اندازی قابلیت جدید تماس صوتی در آی گپ، در تاریخ بیستم خرداد سال جاری این سرویس راه اندازی شده و در دسترس عموم کاربران قرار خواهد گرفت. در این خصوص، مجلهٔ خبری Financial Tribune، اولین مجلهٔ خبری اقتصادی انگلیسی زبان در ایران، نیز اخباری مبنی بر این موضوع منتشر کرده است.

احتمال مداخله دولت در مذاکره یک شرکت اینترنتی با پیام‌ رسان چینی

مذاکره شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت با صاحبان محتوا و ترافیک عجیب نیست زیرا صرفه اقتصادی دارد اما مداخله دولتی در این تجارت، جای پرسش دارد. علیرغم رد دخالت وزارت ارتباطات، احتمال مداخله دولتی در این ماجرا به قوت خود باقیست.
Back To Top
×Close search
جستجو