skip to Main Content
پین (میخ کردن) اتاق گفتگو در بالا در آی گپ

پین (میخ کردن) اتاق گفتگو در بالا در آی گپ

در صورتیکه بخواهید در آی گپ اتاق گفتگویی که بیشتر از سایرین برایتان حائز اهمیت است همیشه در دسترس داشته باشید می توانید با میخ کردن یا پین کردن آن در بالای صفحهٔ اصلی، هر لحظه که بخواهید آن را در دسترس خود داشته باشید.

برای این کار، کافی است انگشت خود را بر روی آن نگه داشته و گزینهٔ پین به بالا را انتخاب کنید. بنابراین حتی اگر پس از مدتها پیامی بین شما و آن اتاق گفتگو رد و بدل نشود، همواره در ابتدای صفحه، بالاتر از همهٔ اتاق های گفتگو قرار خواهد گرفت.

Back To Top
×Close search
جستجو